Εργαστηριακή άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος του 9ου εξαμήνου “Πυρίμαχα Υλικά”

Την Παρασκευή 1/12/17 θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης στους φοιτητές της 2ης εργαστηριακής ομάδας. Η άσκηση θα γίνει την ώρα της θεωρίας 10.30 π.μ.-12.00. Η θεωρία θα αναβληθεί.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στη δεύτερη εργαστηριακή ομάδα να προσέλθουν οπωσδήποτε στις 10.30 για την εκπόνηση της άσκησης.