Ανακοίνωση για το μάθημα “Πυρίμαχα Υλικά” του 9ου εξαμήνου

Την Παρασκευή 8/12/17 στην ώρα του μαθήματος των Πυριμάχων Υλικών 10.30 π.μ.-12.30 μ.μ. θα γίνει παρουσίαση από τον κ. Ι. Μαθιό Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Ε. Καγιάρα Υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να είναι παρόντες στην ομιλία.

Θα ακολουθήσει 12.30 μ.μ. – 13.30 μ.μ η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών της 3ης εργαστηριακής ομάδας στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης.

Η Διδάσκουσα

Αθηνά Τσετσέκου