Αναπλήρωση μαθήματος 9ου εξαμήνου “Μηχανική Πετρελαίων”

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Μηχανική Πετρελαίων» του 9ου εξαμήνου στην αίθουσα 202 και ώρα 08:45 – 11:30 π.μ.