Ενημέρωση για το μάθημα “Κονιομεταλλουργία” του 9ου εξαμήνου

Οι παρουσιάσεις που απομένουν για το μάθημα της κονιομεταλλουργίας θα γίνουν κανονικά την ώρα του μαθήματος την Πέμπτη 11/1/18 στις 10.45 π.μ.

Η Διδάσκουσα