Ανακοίνωση για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας 2017 – 2018

Ανακοίνωση για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018

Κατά παρέκκλιση του κανονισμού λειτουργίας των Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημείας και αναγνωρίζοντας τη συντελούμενη αδικία για τους συνεπείς φοιτητές που τον τήρησαν, οι εργαστηριακές αναφορές θα παραδίδονται για το τρέχων εξάμηνο μέχρι το αργότερο τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

Ο Διδάσκων
Καθ. Πάνιας Δημήτριος