Ανακοίνωση για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Γενική Μεταλλογνωσία ΙΙ”

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του 6ου εξαμήνου (και παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα), ότι η έναρξη των Εργαστηρίων του μαθήματος “Γενική Μεταλλογνωσία II”, θα γίνει την Δευτέρα 26/2/2018.

Επισυνάπτεται η κατανομή των σπουδαστών σε Ομάδες και το Πρόγραμμα των Εργαστηρίων.

Download (PDF, 362KB)

Download (PDF, 236KB)