Εργαστήριο Πετρολογίας: Κατανομή σε τμήματα

Εργαστήριο Πετρολογίας: Κατανομή σε τμήματα

Για το Εργαστήριο της Πετρολογίας, και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα τμήματα θα είναι ως εξής:

Τμήμα Α’: Παρασκευή 08:45 – 10:30: Yaremenco, και ΑΛΕΞ έως ΚΑΡΛ

Τμήμα Β’: Παρασκευή 12:45 – 14:30: ΚΑΤΣΑ έως ΞΥΡΟ

Τμήμα Γ’:  Τετάρτη 15:00 – 17:00: ΠΑΛΑΙ έως ΩΡΟΛ

Οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων μπορούν να επιλέξουν τμήμα ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο τους.

Παρακαλώ, ακολουθήστε αυστηρά αυτή την κατανομή. Τα μικροσκόπια είναι λιγοστά, οπότε σε κάθε άλλη περίπτωση η εκπαίδευση είναι αδύνατη.

 

Οι διδάσκοντες