Ανακοίνωση για το μάθημα του 6ου Εξαμήνου “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Σχολής ότι, μετά και την κατάληψη της Παρασκευής 2/3, τα Τμήματα της “Επιχειρησιακής Έρευνας” επανέρχονται στην κανονική τους σειρά, δηλαδή το Τμήμα Α Τετάρτη και το Τμήμα Β Παρασκευή.

Οι διδάσκοντες