Ανακοίνωση για το μάθημα του 8ου εξαμήνου “Περιβαλλοντική Γεωχημεία”

Λόγω κινητοποιήσεων των φοιτητών την Παρασκευή 9/3, οι παραδόσεις του μαθήματος κατεύθυνσης 8ου εξαμήνου “Περιβαλλοντική Γεωχημεία” θα γίνουν την Παρασκευή 16/3 και ώρα 08:45 στην αίθουσα 204 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου. Παρακαλούνται οι φοιτητές που το έχουν επιλέξει ή θα το επιλέξουν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (Σταύρος Τριανταφυλλίδης, γραφείο 1.22, 1ος όροφος, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών)”.