Ανακοίνωση για το μάθημα του 8ου εξαμήνου “Μετασχηματισμοί Φάσεων”


Ενημερώνονται οι σπουδαστές του 8ου εξαμήνου (και παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα), ότι η έναρξη των Εργαστηρίων του μαθήματος ‘Μετασχηματισμοί Φάσεων’, θα γίνει την Τρίτη 13/3/2018.

Εχει αναρτηθεί εξω από το γραφείο του διδάσκοντος η κατανομή των σπουδαστών στις αντίστοιχες εργαστηριακές ομάδες.

Γ. Φούρλαρης