Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Την Τρίτη 3/4/2018 στις 10:00 στο αμφιθέατρο πολυμέσων της βιβλιοθήκης ΕΜΠ η κα. Τσαούση Μάργη θα υποστηρίξει τη Διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη Αφρωδών Θερμομονωτικών Ανόργανων Πολυμερών Υλικών από Βιομηχανικά Ορυκτά»

Ο επιβλέπων Καθηγητής
Πάνιας Δημήτριος