Τριήμερη Εκδρομή σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Αμυνταίου για τους Φοιτητές του 8ου και 10ου Εξαμήνου

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου και του 10ου Εξαμήνου ότι την Πέμπτη 12/4/2018, στο πλαίσιο των μαθημάτων Τεχνικής Γεωλογίας ΙΙ, Εδαφομηχανικής και Βελτίωσης Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών, της κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας, θα  πραγματοποιηθεί τριήμερη εκδρομή σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Αμμυνταίου. Συγκεκριμένα θα επισκεφτούμε χωριά του ανατολικού Θεσσαλικού κάμπου που έχουν πληγεί από τις εδαφικές υποχωρήσεις (π.χ. Νίκη), την κατολίσθηση στο Ρωποτό Τρικάλων, την μεγάλη κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου, το Φράγμα Περδίκα, υδροηλεκτρικά φράγματα του Αλιάκμονα και τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.

Παρακαλούνται οι φοιτητές των κατευθύνσεων Γεωτεχνολογίας και Μεταλλευτικής να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους προκειμένου να κανονιστούν οι λεπτομέρειες της εκδρομής. Προφανώς θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές που συμμετέχουν ή συμμετείχαν στη διδασκαλία των προαναφερόμενων μαθημάτων, λόγω της συνάφειάς τους με το αντικείμενο της εκδρομής.

Δηλώσεις συμμετοχής και λεπτομέρειες για την εκδρομή Αύριο (28/3/2018) στο γραφείο του διδάσκοντα.

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Κωνσταντίνος Λουπασάκης

Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.