Νέα έκδοση της εφαρμογής SMME^2

Ενημερώνονται οι χρήστες της εφαρμογής SMME^2 της Σχολής, να ανατρέξουν στο Google Play και να ενημερώσουν την έκδοση της εφαρμογής SMME2 (για συσκευές συμβατές με Android). Περιλαμβάνει το  Εαρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2017-2018.