Ενημέρωση για τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου σχετικά με την ανάθεση των Διπλωματικών Εργασιών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του δεκάτου (10ου)  εξαμήνου της Σχολής μας, ότι όσον αφορά την ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2017-18, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος της Διπλωματικής Εργασίας είναι από 16/04/2018 έως 30/04/2018.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τρία (3) μαθήματα κατά σειρά προτίμησης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τα οποία θα πρέπει να τα έχετε διδαχθεί και να λάβετε προβιβάσιμο βαθμό.

Σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία.