Αναπλήρωση μαθήματος «Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων» του 8ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι θα πραγματοποιηθεί ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του μαθήματος “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” τη Δευτέρα 23/4/2018 στο PC Lab και ώρα 08.45-11.30.

Ο διδάσκων