Ενημέρωση των φοιτητών για το μάθημα του 4ου εξαμήνου “Αναλυτική Χημεία”

Ενημερώνονται οι σπουδαστές της Ομάδας IV του μαθήματος «Αναλυτική Χημεία» του 4ου εξαμήνου, ότι η εργαστηριακή άσκηση «Προσδιορισμός   Fe 3+  και Fe 2+…..» με διδάσκοντες τους κ.κ. Σ. Αγατζίνη και Π. Ουσταδάκη, δεν θα γίνει τη Δευτέρα, 30 Απριλίου για  λόγους έκτακτης ανάγκης. Οι σπουδαστές να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες για καθορισμό νέας ημερομηνίας.

Οι διδάσκοντες