Ενημέρωση των φοιτητών για το μάθημα του 8ου εξαμήνου “Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων”

Το μάθημα του 8ου εξαμήνου “Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων” της Τετάρτης 02 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσει μία (1) ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 8.45 π.μ.

Ο Διδάσκων

Κ. Λουπασάκης, Επίκ. Καθηγητής