Ενημέρωση για το μάθημα του 8ου εξαμήνου “Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων”


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου ότι το μάθημα “Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων” της Τετάρτης 9 Μαΐου 2018, και της Τετάρτης 23 Μαΐου 2018,  θα ξεκινήσουν μια (1) ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 8.45 π.μ., και θα είναι τρίωρης διάρκειας.

Ο Διδάσκων