Αναπληρώσεις για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Μηχ. Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων ΙΙ”

Η αναπλήρωση εργαστηρίων και παράδοσης για το μάθημα του 6ου εξαμήνου «Μηχ. Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων ΙΙ» θα γίνει ως εξής:

Δευτέρα 21-05-2018

8.45-10.30 Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων για όσους χρωστούν εργαστηριακή άσκηση (τελευταίο Εργαστήριο)

10.45-12.30 Αναπλήρωσης παράδοσης που δεν θα γίνει λόγω φοιτητικών εκλογών

Τετάρτη 23-05-2018

11.45-13.30 κανονική παράδοση μαθήματος

Ο Διδάσκων