Προκήρυξη υποτροφίας “Ελ. Τσαντίλη” για την επίδοση της εισαγωγής έτους 2017

Χορήγηση της υποτροφίας “Ελ. Τσαντίλη” για την εισαγωλγη στο ΕΜΠ κατά το έτος 2017.

Download (PDF, 417KB)