Εξετάσεις του μαθήματος του 8ου εξαμ. “Περιβαλλοντική Γεωχημεία”

Οι εξετάσεις του μαθήματος κατεύθυνσης του 8ου εξαμήνου “Περιβαλλοντική Γεωχημεία” θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29/6 και ώρα 10:00 στην αίθουσα μικροσκοπίων του τομέα Γεωλογικών Επιστημών”.

Ο Διδάσκων