Ανακήρυξη Υποψηφίων Δ/ντών των Τομέων της Σχολής

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υ.Α. η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους κάτωθι υποψηφίους Δ/ντές των Τομέων της Σχολής.

Download (PDF, 55KB)

Download (PDF, 56KB)

Download (PDF, 58KB)