Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2018 και έχουν αιτηθεί χρηματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων διαμονής τους, ότι τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει το σχετικό ποσό.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους Άσκησης θα πρέπει να αποδώσουν τα απαραίτητα παραστατικά διαμονής (ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης, οδηγίες διαμονής http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=500).