Αλλαγή ώρας εξέτασης μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα εξέτασης των μαθημάτων “Μεταλλογνωσία ΙΙ” του 6ου εξαμήνου και “Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ” του 8ου εξαμήνου, μεταφέρονται μία (1) ώρα αργότερα λόγω της στάσης του Μετρό. Συγκεκριμένα η “Μεταλλογνωσία ΙΙ” θα διεξαχθεί στις 10:00 και η “Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ” στις 13:00.