Επιλογή Υ.Δ. για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή

Ανακοινώνεται ότι από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 09-07-2018) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

1. Καραΐσκος Δημήτριος
2. Καριζώνης Σταύρος
3. Κολτσίδα Ευγενία
4. Μητιακούδη Ευαγγελία-Μαρία
5. Παπαγεωργίου Μιχαέλα
6. Σαπλαχίδη Αλεξάνδρα-Αστερόπη
7. Τσάκωνας Νικόλαος
8. Χαλουλάκος Γεώργιος

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 20-07-2018 Αίτηση Εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr

Download (DOC, 27KB)