Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΜΠ

Από Δευτέρα 10/9/2018-28/9/2018 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Προπτυχιακών φοιτητών, επίσης από Δευτέρα 10/9/2018 – 15/10/2018 δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής στις ΦΕ/ΕΜΠ Μεταπτυχιακών & Υποψηφίων Διδακτόρων

Η προσκόμιση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6αΖωγράφου) από 8.30  έως 13.30 καθημερινά εκτός Σ/Κ ή ηλεκτρονικά στο neemp.gram@gmail.com

Πληροφορίες: Γραμματεία  2104206893 & 2107793918

Site http://www.ntua.gr/ Παροχές προς φοιτητές-Φοιτητικές Εστίες.