Αναβολή εξέτασης του μαθήματος “Μεταλλευτική Έρευνα” του 4ου εξαμήνου

Μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες, αναβάλλεται η  εξέταση του μαθήματος του 4ου εξαμήνου «Μεταλλευτική Έρευνα» την Πέμπτη 27/09/2018 και θα πραγματοποιηθεί στις 02/10/2018 και ώρα 18:00μ.μ. στα Αμφ.01, 02 και αιθ.101,102 του κτ. Μεταλλειολόγων.