Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Χημεία» του 1ου εξαμήνου, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στους εργαστηριακούς χώρους του 3ου ορόφου της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Επισυνάπτεται πίνακας με τις ώρες διδασκαλίας και την κατανομή των φοιτητών σε ομάδες.

Ο Διδάσκων
Δ. Πάνιας

Πίνακας Ομάδων