Ενημέρωση για το μάθημα του 5ου εξαμήνου “Μεταλλογνωσία Ι”

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 5ου εξαμήνου (και παλαιότερων εξαμήνων που οφείλουν το μάθημα), ότι είναι η έναρξη των Εργαστηρίων του μαθήματος ‘Μεταλλογνωσία Ι’ θα γίνει την 16/10/2018, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα και διάρθωση ομάδων.

Ο Διδάσκων

Γ. Φούρλαρης

Διευθυντής Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας

Download (PDF, 68KB)

Download (PDF, 282KB)