Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ για χορήγηση υποτροφίας “Ηρώ Γεωργίτση” έτους 2017

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ αποφάσισε τη χορήγηση της Υποτροφίας “Ηρώ Γεωργίτση” για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2017

Download (PDF, 386KB)