Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών Χειμερινού εξαμ. 2018-19

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 9ου  εξαμήνου της Σχολής μας, ότι όσον αφορά στην ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας για το Χειμερινό εξάμηνο 2018-19, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος της Διπλωματικής Εργασίας είναι από 19 έως  26/11/2018.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τρία (3) μαθήματα κατά σειρά προτίμησης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τα οποία θα πρέπει να τα έχουν διδαχθεί και να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό.

 Σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής.