Επίσκεψη στα πλαίσια του μαθήματος του 9ου εξαμήνου “Βελτίωση Τεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 9ου Εξαμήνου ότι την Τετάρτη 5/12/2018, στο πλαίσιο του μαθήματος ΄Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών΄, της κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας, θα  πραγματοποιηθεί τεχνική επίσκεψη στα εργοτάξια της επέκτασης του Μετρό προς Πειραιά.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα εργοτάξια του σταθμού “Πειραιάς” και του φρέατος “Δεληγιάννη”. Στην παρούσα φάση στον σταθμό “Πειραιάς” εκτελούνται εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης (διαφραγματικοί τοίχοι, προεντεταμένες αντηρίδες) ενώ στο φρέαρ “Δεληγιάννη” η επίσκεψη θα επικεντρωθεί στην υπόγεια εκσκαφή σήραγγας με συμβατικά μηχανικά μέσα της εσοχής (recess) από τη σήραγγα ΤΒΜ που κατασκευάζεται για την εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού.

Πέραν αυτών, θα πραγματοποιηθεί και ξενάγηση στην έκθεση “Στην Επιφάνεια” στο κτίριο “Ξυλαποθήκη” στον αρχαιολογικό χώρο των Αστικών Πυλών του Πειραιά. Στην έκθεση παρουσιάζεται η παράλληλη εξέλιξη της αρχαιολογικής διερεύνησης και του κατασκευαστικού έργου του Μετρό. Σχετικές πληροφορίες επισυνάπτονται.

Σημείο συνάντησης θα είναι ο τερματικός σταθμός του ΗΣΑΠ στον Πειραιά,  στις 9:00 το πρωί.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ενδυμασία και η υπόδηση πρέπει να είναι κατάλληλες για εργοτάξιο.

 

   

Ο Διδάσκων Καθηγητής

 

Κωνσταντίνος Λουπασάκης

Αναπληρωτής  Καθηγητής Ε.Μ.Π.