Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος 9ου εξαμ. “Υπόγεια Έργα”

Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος “Υπόγεια Έργα” του 9ου εξαμήνου την Τετάρτη 19/12/2018.