Ενημερωτική συνάντηση για τις κατευθύνσεις του προγράμματος Σπουδών

Τη Δευτέρα 14.01.2019 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του 7ου εξαμήνου, όσον αφορά στις κατευθύνσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής που πρόκειται να επιλέξουν.

Η Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο 01 της Σχολής και ώρα 12:00.