Εργαστήριο του μαθήματος “Πυρίμαχα Υλικά” του 9ου εξαμήνου

Το εργαστήριο του μαθήματος “Πυρίμαχα Υλικά” της Παρασκευής 18/01/19 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 12.15-13.00 μμ.