Διασχολικό Μάθημα 8ου εξ/νου – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Tα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 20/02/2019 (16:00-19:00) και θα πραγματοποιούνται στο κτήριο ΒΕΗ (ΣΑΤΜ) σύμφωνα με το Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί.

Κεντρικό θέμα 2019: “Ελλάδα και Κλιματική Αλλαγή. Η θέση της χώρας στο πλαίσιο των Διεθνών / Ευρωπαϊκών στόχων για τα έτη 2030 και 2050”

URL: http://perseus.thermo.mech.ntua.gr/environ-develop/