Εισαγωγικό μάθημα “Επιχειρησιακής Έρευνας” 6ου εξαμήνου


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου ότι το πρώτο μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας θα γίνει ειδικά και μόνον για την Τετάρτη 20/02, ταυτόχρονα και για τα δύο Τμήματα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.