Αλλαγές στην αίθουσα διδασκαλίας μαθημάτων του 8ου εξαμ. μόνο για 19/2/2019

Το εισαγωγικό μάθημα «Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά» του 8ου εξαμ. λόγω εργασιών στην αίθ.204, θα πραγματοποιηθεί μόνο για την Τρίτη 19/02/2019, στο αμφ.01 του κτ. Μεταλλειολόγων  και ώρα 8.45-10.30.

Αντίστοιχα και το εισαγωγικό μάθημα “Τεχνολογία Στερεάς Κατάστασης” του 8ου εξαμ. θα πραγματοποιηθεί μόνο για την Τρίτη 19/02/2019, στην αιθ. 102 του κτ. Μεταλλειολόγων και ώρα 11.45-13.30.