Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση Ι

Όσοι φοιτητές πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι το καλοκαίρι του 2019, παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr/ για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την διεξαγωγή της Περιοδείας.

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή  στη Πρακτική Άσκηση Ι, οι σπουδαστές παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα εξής στάδια:

  1. Δήλωση συμμετοχής στη διεύθυνση http://praktiki.metal.ntua.gr, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία. Οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=52

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι 28/02/2019 – 15/03/2019.

  1. Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 30/03/2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια  ΕΜΠ