Ενημέρωση για το μάθημα του 6ου εξαμήνου “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Το πρώτο Τμήμα του μαθήματος του 6ου εξαμ. “Επιχειρησιακή Έρευνα” θα περιλαμβάνει τα επίθετα από Α έως και Κ, ενώ το δεύτερο τα υπόλοιπα. Η προσέλευση των Τμημάτων θα γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ή σύμφωνα με επόμενες ανακοινώσεις όταν απαιτείται.