Εκλογή Διευθυντή Τομέα Γεωλογικών Επιστημών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β), σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, απο τις 11:00 έως τις 12:00 στην αίθουσα 1.24-Αναγνωστήριο του Τομέα.

Download (PDF, 55KB)