Ενημέρωση για το μάθημα “Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία” του 8ου εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα του 8ου Εξαμήνου “Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία” , να επικοινωνήσουν με τον Επικ.Καθηγητή κ. Α. Καλλιώρα (kallioras@metal.ntua.gr) για την οριστικοποίηση της ημέρας και ώρας διεξαγωγής του μαθήματος”.