Ημερίδα Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας

 Η Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας θα διοργανώσει ημερίδα στις 28 Μαρτίου 2019 με θέμα:

“Η συμβολή της Τεχνικής Γεωλογίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση Γεωκινδύνων. Σύγχρονες τεχνικές έρευνας και έγκαιρης προειδοποίησης, παραδείγματα μελετών και νομικό πλαίσιο“.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, στην κεντρική αίθουσα τελετών του ΕΜΠ στο κτίριο διοίκησης στις 28 Μαρτίου 2019.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από Πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και μελετητικά γραφεία σχετικά με την συμβολή της Τεχνικής Γεωλογίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση γεωκινδύνων.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα διοργανωθεί ειδική Συνεδρία, με τη μορφή poster, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ολοκληρωμένων μεταπτυχιακών διατριβών στο αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας.

Με το πέρας της Ημερίδας θα γίνει βράβευση του πληρέστερου Poster.

Επίσης, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα βραβευτεί, μετά από κρίση, η καλύτερη επιστημονική εργασία (paper) με πρώτο συγγραφέα έναν νέο Τεχνικό Γεωλόγο (ηλικίας μικρότερης από 40 έτη), μέλους της Επιστημονικής μας Επιτροπής.

Η εργασία θα πρέπει να αφορά στο αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας και να έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Η βραβευθείσα επιστημονική εργασία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της ημερίδας.

Για το Εκτελεστικό Γραφείο της Ε.Ε.Τ.Γ.

Ο Πρόεδρος Κ. Λουπασάκης, Αν Καθηγητής ΕΜΠ

Download (PDF, 886KB)

Download (PDF, 318KB)