Συμμετοχή φοιτητών σε θερινό σχολείο στο εξωτερικό

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές ότι μετά από μήνυμα του ΙΚΥ αναφορικά με πρόγραμμα της  Ε.Ε. ότι μπορούν να λάβουν μέρος δωρεάν σε θερινό σχολείο σχετικά με τη βιωσιμότητα  (8-12/07/2019, Ispra, Ιταλία).

Στο θερινό σχολείο καλούνται να συμμετάσχουν συνολικά 40 φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Περιβαλλοντικών Σπουδών και Βιωσιμότητας, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης, ενώ τα έξοδα μετακίνησης ενδέχεται να καλυφθούν εν μέρει.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τα τέλη Απριλίου 2019.

Για την αίτηση δείτε εδώ:

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/dss_application_form.pdf

Contact Person e-mail: daniela.santopolo@ec.europa.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θερινό σχολείο παρακαλούμε δείτε εδώ:

https://ec.europa.eu/jrc/en/training-programme/elinder

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/summer_school_on_nuclear_decommissioning_jrc-ispra_july2019_f.pdf