Προκήρυξη Υποτροφίας “Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη” σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2018

Προκήρυξη Υποτροφίας  “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ”, σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2018.

Download (PDF, 1.07MB)