Αναβολή εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος “Κοιτασματολογία” του 4ου εξαμ.

Λόγω Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών το εργαστήριο του Τμήματος Α του υποχρεωτικού μαθήματος “Κοιτασματολογία” του 4ου εξαμ. της Τετάρτης 17/04, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το επόμενο εργαστήριο του Τμήματος Α την Τετάρτη 8/05 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μικροσκοπίας του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών.