Χορήγηση Υποτροφιών της Σχολής Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου σε Έλληνες υπηκόους ακαδ. έτους 2019-2020

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου προσφέρει δύο (2) υποτροφίες ύψους 2.000 ευρώ εκάστη σε Έλληνες υπηκόους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών για  το προπαρασκευαστικό  μάθημα «Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», ένα θερινό  πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων από τον Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες στα συνημμένα ενημερωτικά αρχεία ή στην ιστοσελίδα της Σχολής Μοριακής Ιατρικής, στη διεύθυνση http://www.ging.ac.cy/csmm/prospectus

Συνημμένα αρχεία :

Download (PDF, 661KB)