Ημερομηνίες διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών Περιόδου Ιουνίου 2019

Για τους τελειόφοιτους της Σχολής, oι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Ιουνίου 2019 τροποποιούνται ως εξής:

  • Λήξη προθεσμίας παράδοσης Διπλωματικών Εργασιών στις 21.06.2019.
  • Λήξη προθεσμίας κατάθεσης του εγγράφου αποδοχής των Διπλωματικών Εργασιών στη Γραμματεία της Σχολής στις 28.06.2019.
  • Προφορικές Εξετάσεις Διπλωματικών εργασιών από 10.07.2019 έως 22.07.2019.
  • Κατάθεση βαθμολογίας στις 23.07.2019