Ενημερώσεις για το μάθημα “Μηχανική Προπαρασκευή & Εμπλουτισμός Μετ/των ΙΙ” 6ου εξαμήνου

Α) Λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα Γ. Αναστασάκη για την Τετάρτη 22-05-2019, η διάλεξη του μαθήματος μετατίθεται για την Τρίτη 21-05-2019, ώρα 10.45-13.30 στην αίθουσα 101.

Β) Υπενθυμίζεται στους φοιτητές και φοιτήτριες του 6ου εξαμήνου και παλαιοτέρων ότι, για να έχουν το δικαίωμα γραπτής εξέτασης στο μάθημα «Μηχανική Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων ΙΙ», οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει ΟΛΕΣ τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Όσοι, -ες δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια εργαστηριακή άσκηση, η αναπλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 27-05-2019.