Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων στη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μετ/ργών του ΕΜΠ για το ακαδ. έτος 2019-20

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Δ/ντων στους Τομείς της Σχολής.

Download (PDF, 48KB)